Spring til indhold Spring til sidefoden
0 items - 0,00 kr. 0

Handelsbetingelser

Virksomhedsoplysninger

 • CVR-nummer: 44659271
 • Adresse: c/o Legal Desk ApS, Njalsgade 21F, 2. sal, 2300 København S
 • Generel kontakt: shop21dk@gmail.com

Priser og Betaling

 • Alle priser på hjemmesiden er angivet inklusiv moms.
 • Betaling kan foretages med kreditkort eller via Bitcoin/Lightning.
 • Hvis du har brug for at skrive med revisionen, angående faktura eller lign. shop21bogholderi snabel-a gmail.com

Levering

 • Varer sendes med DAO(1-4 hverdage), medmindre andet er aftalt særskilt.

Ansvar

 • Shop21 ApS påtager sig ansvar i overensstemmelse med dansk lovgivning. Vores ansvar for varer solgt på hjemmesiden er begrænset til typiske, forudsigelige skader og omfatter ikke indirekte tab eller følgeskader, medmindre andet er fastsat ved dansk rets bindende lovgivning.
 • For produkter solgt til forbrugere, overholder vi alle lovkrav i forbindelse med reklamationsret og garanti. For erhvervskunder gælder de samme betingelser, medmindre andet er aftalt særskilt mellem parterne.
 • Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af uhensigtsmæssig håndtering eller brug af de købte produkter. Det er kundens ansvar at følge brugsanvisninger og anbefalinger givet af producenten.
 • Ved salg af digitale produkter, software eller andre online tjenester, er Shop21 ApS ikke ansvarlig for problemer direkte relateret til ustabil eller utilstrækkelig internetforbindelse hos kunden.
 • Eventuelle ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvor Shop21 ApS har handlet groft uagtsomt eller med forsæt.

Returnering af Varer

 • Hvis varen ikke lever op til dine forventninger, eller hvis den er beskadiget, bedes du kontakte os på: shop21dk@gmail.com

Databehandling

 • Vi opbevarer kun de nødvendige data og sletter disse, når der ikke længere er lovmæssige krav om opbevaring.

Klagemuligheder

 • Klager kan indgives via EU-Kommissionens online klageportal, hvilket er relevant, hvis du er bosiddende i et andet EU-land. Klagen kan indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Når du indgiver en klage, skal du oplyse vores e-mail-adresse: shop21dk@gmail.com.

Kontakt

Ændringer i Handelsbetingelser

 • Shop21 ApS forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne uden forudgående varsel.

Lov og Værneting

 • Ved eventuelle tvister, som vi ikke kan løse i mindelighed, vil sagen blive indbragt for byretten i Aarhus.